Control Cabinet PC

این سری ازکامپیوترهای صنعتی رامیتوان درسه دسته معرفی نمود:

   - دسته اول

کامپیوترهای صنعتی سری هایC60xx,C66xx ,C63xx, C62xx, C61xx , C69xx می باشند که جهت نصب در داخل کابینت کنترل ارائه می گردند و تفاوت آنها با یکدیگر در ساختار فیزیکی وابعاد آن و دسترسی به داخل کامپیوتر است.سریC69xxبرای کاربردهای کنترلی طراحی گردیده است و در یک فضای کوچک داخل کابینت قابل نصب است وبه عنوان یک کنترلربسیارقوی میتواندعمل نماید.در اين مجموعه نیز مدل هايي بدون فن(Fanless)وجود دارد.

     - دسته دوم

کامپیوترهای صنعتی Rack mountهستند که برای نصب داخل راک 19اینچ طراحی شده اند و مناسب جهت نصب در اتاقهای کنترل می باشند و با توجه به اینکه در تابلوی کنترل نصب نمی شوند یک فیلتر هوا در جلوی آن تعبیه شده است.

 این سری در 3 نوعC5240وC5102وC5210ارائه شده است.

سري C5210دارای ارتفاع1U مي باشد و از مادربورد3.5 اينچي بهره مند است،بر اين اساس داراي دو عدد درگاه آزادPCIe مي باشد.

سري C5240 ارتفاع 4U‌ مي باشدواز مادربورد ATX استفاده شده و امکان اضافه نمودن 6 عدد درایو 1/4 5 وجود دارد.

سري C5102 ارتفاع 4U‌ مي باشدواز مادربورد ATX استفاده شده وداراي3PCI,3PCIe,3PCIe*16 آزادمي باشد.

     - دسته سوم

سریC65xxبه عنوان کامپیوترهای صنعتی بدون نیازبه فن ارائه شده است .سطح بیرونی این کامپویترها دارایIP67میباشد و با محیط خارج از تابلو تبادل حرارتی دارد و بدون نیاز به فن حرارت تولیدی را از طریق هیت سینک به محیط خارج از تابلو منتقل می نماید و سطح داخلی آن نیز بدون نیاز به فن در محیط داخل تابلو تبادل حرارت خواهد داشت.بنابراین کامپیوترهای سری C65xxمی تواند هیچگونه تجهیز چرخشی درخودنداشته باشد .همچنین این امکان وجود دارد که اینIPCبه همراه یک پانل در یک تابلوی کوچک نصب شود بدون اینکه نیازی به سیستم تهویه داشته باشد

 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به www.beckhoff.com مراجعه نمایید.

تمــــــــاس باما

تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه هشتم ، پلاک 8
تلــفن : 88675309 _ 88675308
دورنگار:88714142

info @nicmehr.com