EtherCAT و ارتباط کنترلر Master با Field device ها

در سیستم های کنترل مبنی بر EPC/PLC ها EtherCAT Master از طریق یک ماژول ارتباطی به شبکه  EtherCAT متصل می شود بنابراین هیچ یک از پورتهای Ethernet روی CPU اشغال نمی شود و در  صورت نیاز امکان اضافه نمودن I/O های E-Bus در کنار CPU نیز وجود دارد.

درسیستم های کنترل PC-Based ارتباط Master با شبکه EtherCATاز طریق یکی از پورت های  Ethernet انجام میشود و نیازی به سخت افزار خاصی ندارد..

تمــــــــاس باما

تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه هشتم ، پلاک 8
تلــفن : 88675309 _ 88675308
دورنگار:88714142

info @nicmehr.com